Våre treningstider

OBS! Vi har ikke normal trening i skolens ferier. Her er oversikt over dem:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/

Barn 1 (2. til 3. klasse)

DagTid
Mandag18:00 – 18:45
Onsdag18:00 – 18:45

Barn 2 (4. til 5. klasse)

DagTid
Mandag18:45 – 19:30
Onsdag18:45 – 19:30

Ungdom

DagTid
Mandag19:30 – 20:30
Onsdag19:30 – 20:30

Voksne (15år+)

DagTid
Mandag19:30 – 21:00
Onsdag19:30 – 21:00