Våre treningstider

Barn (7 – 9 år)

DagTid
Mandag18:00 – 18:45
Onsdag18:00 – 18:45

Barn (10 – 12 år)

DagTid
Mandag18:45 – 19:45
Onsdag18:45 – 19:45

Voksne og Ungdom

DagTid
Mandag19:30 – 21:00
Onsdag19:30 – 21:00

Sortbelter

DagTid
Tirsdag18:30 – 20:00

OBS! Vi har ikke normal trening i skolens ferier. Her er oversikt over dem:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/skoleruta/