Teoriprøver før påskegradering

Det skal være gupgradering i klubben mandag 27. mars d.å. De som skal opp til gradering må også avlegge en teoriprøve.

Ungdom og voksne kan avlegge teoriprøve torsdag 16. mars eller tirsdag 21. mars. Begge dagene fra kl. 19.15. Prøvene blir delt ut på stedet og innleveres etter at prøvene er avlagt.

Barn som skal opp til gupgradering får med seg teoriprøven for å løse den hjemme. Etterpå leverer de prøven på neste trening.       

For spørsmål kan jeg kontaktes på tlf. nr. 911 98 401 eller svein.sjovold@outlook.com.  

Med vennlig hilsen

Svein Sjøvold, III. Dan
nestleder