Teoriprøver før gradering

Teoriprøver før sommergradering vil bli avholdt i løpet av normal treningstid førstkommende Tirsdag 10.06 og Onsdag 11.06.