Partifordeling 2017

Info vedr partifordeling for sesongen 2017. Både styret og instruktører har følgende oppsett for nyåret:

Mandag: 18.-19.15 barneparti begynner, opp til 9.gup (gul stripe)
             : 19.15 – 20.30 voksen/ ungdom alle grader
Tirsdag : 18-19.15 barn videregående fra gult belte og oppover
Onsdag: 18.-19.15 barneparti begynner, opp til 9.gup (gul stripe)
             : 19.15 – 20.30 voksen/ ungdom alle grader
Torsdag: 18-19.15 barn videregående fra gult belte og oppover
             : 19.15-20.45 ekstratrening for alle (mer fysisk trening)

Det nye er da at barn med høyere grad trener på tirsdag og torsdag, på denne måten klarer vi best mulig å følge opp det tekniske nivået for denne gruppen. 
Alle nye elever i 2017 har trening på mandag og onsdag.

Treningstart for alle er da uke 2.

Godt nytt år!