Østlandscup 1-2012 i Røyken

Hei klubbledere og instruktører!
Vedlagt følger invitasjon og påmeldinsskjema til Østlandscup 1-2012 i Røyken, 5. februar.

Vennligst legg spesielt merke til følgende:
-Mesterskapet er åpent for alle ITF Taekwon-Do klubber, tilknyttet Norges Idrettsforbund.
-Påmeldingsfrist torsdag 2. februar
-Oppmøtetidspunkt kl. 10 (for sortbelter og dommere) og kl. 1030 (for Gup-graderte)
-Det vil være høydeklasser i sparring for yngre junior (12/13 år) og junior (14/15 år).
-Vi gjennomfører innveiing og høydemåling for alle sparringsklassene før mesterskapsstart.

Vi gleder oss til å se dere igjen!

med vennlig hilsen
Andreas Jenstad
Tlf: 452 67 231
Røyken NTN Taekwon-Do klubb