Instruktørseminar 5. Desember

Pål Sørli

 Kjære alle sortbelter, seniorer, instruktører.

Jeg håper så mange som mulig kan sette av noen timer denne lørdagen og la seg inspirerere!

Pål Sørli har meget lang fartstid innen div grener, han har bla medaljer fra break-dance og har turnert hele Europa som DJ. I dag er han en del av skolesystemet og jobber til daglig med mennesker. I den siste tiden har han spesielt fokusert på selvforsapplikasjoner og annerledes øvelser.

Dette seminaret vil bli betalt av Kolbotn TKD klubb, så det vil derfor være gratis for alle dere ildsjeler.

Alle med 4.gup eller høyere kan være med på første del, og barn uansett gradering kan være med på barnetreningen (siste timen).

Sted: Kolbotn dojang.
Tid: KL 11.00 – 15.00 (16.00)
Instruktør: Pål Sørli, 2 dan

Program:
KL 11.00 – 12.30: Teori og praksis
Tema: Instruktørrollen/allsidighetstrening

KL 12.30 – 14.00: Praksis
Tema: Øvelser/idébank del 1

KL 14.00 – 14.45: Teori og praksis
Tema: Øvelser/idébank del 2

KL 15.00 – 16.00: Barnetrening

Du trenger:
Noe å skrive med, noe å drikke/spise, godt humør!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Instr. Ingar Eilertsen, 6. Dan