Våre instruktører

Alle våre instruktører har i henhold til strafferegisterforskriften for idrettslag levert inn særskilt politiattest, da de har tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.


Ingar Eilertsen

VIII Dan
Hovedinstruktør Tirsdag

Svein Sjøvold

IV Dan
Instruktør Tirsdag

Astrid Kløve-Graue

II Dan
Hovedinstruktør Mandag

Martin Sti Slettingdalen

II Dan
Hovedinstruktør Torsdag

Børge Brynlund

1. Gup
Hovedinstruktør Onsdag

Åsgeir Helland

1. Gup
Hovedinstruktør Onsdag

Terje Løw

I Dan
Instruktør Onsdag

Harald N. Styrvold

I Dan
Instruktør Onsdag

Daniel S. Svendsen

I Dan
Instruktør Onsdag

Truls Horne

I Dan
Instruktør Onsdag

Bonnie Horne

I Dan
Instruktør Onsdag