Ingen normal trening til uken

P.g.a. store vannansamlinger under mattene dette semesteret, må vi dessverre avslutte treningen en uke tidligere og ta opp mattene. Normalt pleier vi ikke å gjøre dette over jul, men denne gangen må vi gjøre det så vi får rengjort dem og tørket ut vannet før neste semester. Kun «voksen»-partiet møter opp til vanlig tid kl. 19:15 Mandag 14. Desember for å hjelpe til med å ta opp og vaske mattene. De andre partiene sier vi god jul til så møtes vi til første trening på nyåret Mandag 4/1-2016.