Ekstra trening for NM 2011

tktrainingVi gjennomfører ekstra trening for å ruste oss til NM. Alle er velkomne.

Søndag 13.11 fra kl 12.00 til ca. 15.00 (Kan holde på lengre om vi er ivrige nok.)
Tirsdag 13.11.fra kl. 17.30 til ca. 20.00
Torsdag 17.11. fra kl. 16.00-18.00 og 19.30-21.00

Sted: Greverud Dojang
Send en mail til. marie.cornier@gmail.com om dere ønsker å være med, og hvilke dager.
Med Vennlig Hilsen/Best Regards
Marie Y. Myreb

Sted: Greverud Dojang

Send en mail til marie.cornier@gmail.com om dere ønsker å være med, og hvilke dager.

Med Vennlig Hilsen/Best Regards

Marie Y. Myrebø