INVITASJON TIL INSTRUKTØR A KURS

NTF banner

Sted: Quality Hotel Mastemyr (Kolbotn), Tlf +47 66997800
Tid: Søndag 06.03.2016 kl. 09.30.

Kursets varighet blir ca 6 timer inkl. lunsj.
Det blir først ca 3 timer teori, lunsj og etterpå blir det praktisk øvelse.

Kurset koster kr 1.100,- som inkluderer følgende:
- Teoretisk del
- Praktisk del
- Lunsj med dessert og kaffe
- Diplom

Kurset er beregnet for 2. Gup og oppover. (Obligatorisk for 3. Dan og oppover).

Continue Reading INVITASJON TIL INSTRUKTØR A KURS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

TID: MANDAG 7. MARS 2016 KL.19.15. DET BLIR IKKE TRENING FOR VOKSENPARTIET DEN KVELDEN.
STED: DO-JANG GREVERUD

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær (12) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder
    b) 4 styremedlemmer (15) og 2 varamedlemmer
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
    d) 2 revisorer (16)
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Continue Reading INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016